atoklimpen
Vandrare vid Atoklimpen
På toppen
Atoklimpen
Aatoeklibpie/ Atoklimpen
Se & göra Aktiviteter Fjällvandring sommartoppar

Aatoeklibpie/ Atoklimpen

Området vid Atoklimpen är en samisk kulturmiljö, som visar hur det renskötande nomadsamhället nyttjat landskapet under förhistorisk tid och fram till idag. Skyltar vid Atostugan berättar om den samiska kulturens utveckling och om människans villkor i fjällmiljö. Sommartid kan man följa med på guidade turer vid Atoklimpen. Turerna går onsdagar i juli och augusti och anmälan görs till guiden.
Länsstyrelsen erbjuder även guidade turer för grupper vid beställning. Förfrågan görs även då direkt till guiden. Läs mer om de guidade turerna i evenemangskalendern på www.hemavantarnaby.com

Från Atostugan går en vacker stig upp till toppen av Atoklimpen, 1006 möh. Fin vandring genom gles och vacker fjällbjörkskog upp till trädgränsen.
Här viker en stig av söderut genom Atoklimpen Kulturreservat, och stigen mot toppen fortsätter uppåt/österut. Lämpligt rastställe vid den lilla tjärnen uppe på kalfjället.

Den säreget formade Atoklimpen, på samiska Atoklippie, betraktades av samerna som ett mycket heligt fjäll.
Fjället bjuder på många geologiska och botaniska sevärdheter. Ordet Ato, i Atoklippie, betyder ’Den där’ på samiska. Fjället var så heligt för samerna att det inte fick nämnas direkt vid namn. Här har funnits flera offerplatser.

Längd: 7 km t.o.r
Höjdskillnad: 400 m
Svårighetsgrad: Röd (3 km/timmen - varierande terräng, delvis brant vid toppen)

Från och med sommaren 2018 finns en ny vandringsled i Atoklimpens kulturreservat. Den är ca 9 km och går runt i kulturreservatet med start vid Atostugan.
Leden är rösad och målad och det finns informationsskyltar efter leden.

Vid Atoklimpen finns även bra tillgänglighet för besökare med funktionsnedsättning.
Handikapparkering finns precis intill entrén till kulturreservatet ca. 500 meter från Krutfjällsvägen och den övre parkeringen. Från handikapp parkeringen finns en hårdgjord stig förbi Atostugan och ner till Risbäcken där tillgängliggjord rastplats finns. Det går även att komma upp med rullstol på bron över Risbäcken, där får du en fin vy upp mot toppen på det heliga fjället Atoklimpen.


OFFERPLATS
En modern offerplats hittar du 10 meter under toppen av den första branta backen upp på fjället. Stenhällen har här formen av ett stort halvklot. I springorna i stenen skall man stoppa en slant för fortsatt lycka. Riskera inte att utsätta dig för de fasansfulla olyckor som drabbar den som bortför en offergåva! Atoklimpen består av en vulkanisk bergart, peridotit, som omvandlats till serpentinsten, asbest, talk och täljsten. Vandringen uppe på toppkammen bort mot själva toppröset ger stora möjligheter att hitta
olika fina stenar.

ELEFANTHUD
Klipphällarna är mjukt rundade av inlandsisen och konserverade av bergartens vittringshud, s k elefanthud. På flera ställen är stenen rödfärgad av en alg. Denna röda alg är typisk för peridotitberg liknande Atoklimpen. På samiska kallas de därför för Routeke, rödfärgade fjäll. Atoklimpen är mycket intressant också ur botanisk synpunkt. Detta på grund av den speciella berggrunden, som innehåller flera ovanliga giftiga metaller och är starkt basisk. Allmänt hittar du den tjärblomsterliknande fjällnejlikan i vittringsgruset. Detta är ett tecken på att det finns koppar i berget, se även Koppargruva nedan.
I en plåtburk i toppröset finns en gästbok.

SKUGGMANNENS GRAV
På bergets sydvästra sida, ovanför Risbäcken, finns en samisk grav, Suoivingiellas, Skuggmannens grav. Skuggmannen lär ha fått sitt namn av att han skulle ha varit lika lång som sin egen skugga. Graven är en hällgrav och mycket omtalad i den lokala traditionen, inte bara som grav utan även som kultplats. En arkeologisk utgrävning 1950 visade att en 30-40 år gammal man, 160 cm lång, låg direkt på marken i en akkja.

KOPPARGRUVA
Tre km nordöst om Atoklimpens topp, invid bäcken från Autjejaure, syns gruvhålet efter en koppargruva. Under några år på 1740-talet bröts här kopparmalm sommartid. Under vintern fraktades den med hjälp av renar ut till Korgen i Norge.