Årsmedlemsskap Tärna IK Fjällvinden 2020, familj

Årsmedlemsskap Tärna IK Fjällvinden 2020, familj

Bli klubbkompis med bland andra Ingemar Stenmark, Anja Pärson och Jens Byggmark! Tärna IK Fjällvinden är en av de mest framgångsrika idrottsklubbarna i världen. Vi är stolta över vår klubbs framgångar sedan starten 1928.

Fjällvinden har många medlemmar som bor på de mest skiftande platser, i Sverige och utomlands. Som medlem stödjer du på ett enkelt sätt klubbens ungdomsarbete. Klubbens medlemmar är garanten för att arbetet med juniorer, resor och träningar kan genomföras på ett så bra sätt som möjligt. Det uträttas stordåd av medlemmarna, ideella insatser som ger klirr i klubbkassan och gör det möjligt för klubbens juniorer att träna, resa och tävla. Familj med barn upp till och med 17 år 630 kr inklusive expeditionsavgift.

Som medlem får du en mängd förmåner som du kan utnyttja. Se www.fjallvinden.com