Led mot Biellojaure och Ammarnäs
Biellojaure och led till Ammarnäs
Se & göra Aktiviteter Fjällvandring med övernattning

Biellojaure och led till Ammarnäs

Efter leden passerar man förbi Biellojaure fjällägenhet.

Vid sjön Biellojaure, vid vägs ände startar leden mot Ammarnäs. Först utmed sjön till den väglösa bosättningen vid sjöns nordöstra ände, 7 km. Fjällägenheten har haft fast bosättning sedan 1870-talet. Tidigare fanns här både kor, häst, getter och får. Skogsbetet i fjällbjörkskogen nyttjades naturligtvis. Slåttermarkerna på inägan nyttjades till slutet av 1980-talet.
Sedan går leden vidare norrut. Om man vill kan man gå till Stor-Tjulträsket, men då slutar leden vid sjöstranden. Innan man kommer fram till Stor-Tjulträsket korsar man Kungsleden och här kan man istället välja att följa Kungsleden mot Ammarnäs, via Aigertstugan fram till Ammarnäs, totalt 35 km.

Fjällägenhet kallas ett markområde beläget på kronomark ovan odlingsgränsen. Denna gräns fastställdes 1867 med syftet att säkerställa samernas nyttjanderätt till renbetesmarker. Det handlar alltså mer om en administrativ än en naturgiven skiljelinje. Uppenbarligen gick det att i någon mån odla upp marken också ovan denna gräns. Såväl illegala som legala etableringar ägde rum. År 1915 legaliserades alla bosättningar ovanför odlingsgränsen och sammanfördes under beteckningen ”fjällägenhet”.
Källa:Västerbottens museum