Fångsgropar - stigen
Fångstgrop i Solberg
Gamla fångstgropar i Solberg
Längdsektion av grop nr. 9 i Solberg. Den heldragna linjen visar den nuvarnade profilen, den sträckade linjen den ursprungliga.
Fångstgroparna numrerade
Se & göra Kultur & sevärdheter Samisk kultur

Fångstgropar i Solberg

24 lättåtkomliga fångstgropar där man förr i tiden fångade ren.

Vildren och älg fångades förr i fångstgropar. De äldsta groparna är daterade till 5000 f.Kr. Fångstmetoden har sedan använts ända fram till1000-talet e.Kr. Här i Solberg finns 24 st fångstgropar som är lättåtkomliga från Laisholmsvägen. Torr fin stig knappt 1 km. På en sandås ligger ett system av 24 gropar. Varje grop var en gång ca 2 x 3 m bred och 2–2,5 m djup. Groparna är grävda i en sandås som sträcker sig tvärs över renarnas vandringsväg. Mellan groparna byggdes staket av grenar. Groparna täcktes med ris och löv, som gav vika när renen sprang över.
Bild 3 visar längdsektion av grop nr. 9 i Solberg. Den heldragna linjen visar den nuvarnade profilen, den sträckade linjen den ursprungliga.
Bild 5 visar alla fångstgroparna numrerat. Grop nr 17 är speciellt viktig. Här lyckades man 1951 åldersbestämma byggandet av en grop. Sanden från denna grop slängdes vid grävandet ut på myren strax nedanför. I dag ligger denna sand 30 cm under markytan. Med C-14 metoden framkom att sanden kastats ut på myren under slutet av 800-talet e.Kr. Om det var föregångare till våra tiders samer eller jägarfolk från norska kusten som jagade i fjällen under sommaren är fortfarande obekant. Mera om fångstgropar kan du läsa i Ernst Manker: Fångstgropar och stalotomter,1960.