Tärnaån på statens vatten
Flugfiske
Vinterfiske
Fiskegräns
Se & göra Aktiviteter Fiske

Fjällfiske på statens vatten i Västerbottens län

I Västerbottensfjällen finns ca. 20 000 sjöar i varierande storlek och hundratals strömmande vatten. Fiskbestånden utgörs i huvudsak av röding och öring i de högre regionerna.

Länsstyrelsen som förvaltar statens vatten ovan odlingsgränsen har ambitionen att fjällvattnen ska vara tillgängliga för en fiskeupplevelse för så många som möjligt, samtidigt som de förvaltas på ett bra sätt så att fisket utgör en framtida värdefull resurs i länet.

Fisket är tillgängligt både sommar och vinter. Vattnen är i högsta grad varierande och de flesta sportfiskemetoder kan tillämpas. Graden av tillgägnlighet varierar också. Många vatten nås relativt enkelt från bilvägar medan andra kräver en rejäl marsch eller en flygtur.

Som fiskare bör man ha i minnet att fjällvattnen i regel är näringsfattiga och därför har en begränsad fiskproduktion. Det tar lång tid för fisken att nå fångstfärdig storlek. Det gör fjällvattnen känsliga för överfiske, även genom sportfiske. Därför bör man inte ta upp mer fisk än vad som kan konsumeras på plats.

DETTA GÄLLER FÖR SPORTFISKET
I broschyren över statens fiskevatten, som man kan få på turistbyrån i Tärnaby eller beställa från Länsstyrelsen eller ladda ner via Länsstyrelsens hemsida, finns kartor som markerar var statens fiskevatten finns. Det kan vara svårt att se exakta gränser på kartan, men de är ofta, men inte alltid, markerade i terrängen med uthuggna gränsgator i skog, med rösen, pålar eller skyltar. Den som fiskar är skyldig att ta reda på var gränserna går.

FISKEKORT
Allmänna fiskekortet gäller i de flesta upplåtna fiskevattnen. Namngiven familjemedlem boende på samma adress kan ingå på årskortet för en tilläggsavgift. Korten är personliga men gäller även för barn under 16 år som fiskar i sällskap med kortinnehavaren. Korten säljs på turistbyrån i Tärnaby. Man kan även lösa kortet online på www.natureit.se

MINIMIMÅTT OCH AGN
Generellt för vatten upplåtna på allmänna kortet gäller att fisken har ett minimimått på 30 cm. Fisk som är mindre ska återutsättas. I ett antal sjöar och vattendrag är inte maskmete tillåtet, vilket även omfattar maggot och andra naturliga agn. Där är också fångsten begränsad till max 3 fiskar/ dygn.

FLUGFISKE
I några vatten är endast flugfiske med flugspö tillåtet. Fångstbegränsning 2 fiskar/ dygn samt minimått
40 cm gäller i dessa vatten.

KVOTERADE VATTEN
Det finns ett antal kvoterade fiskevatten varav utloppsdelen från Tärnasjön är ett av dem. I dessa vatten upplåts ett begränsat antal fiskedygn varje säsong. Du som fiskar i kvoterat vatten ska skicka in fångstrapport efter genomfört fiske.

STRÖMFISKEFÖRBUD 15/9 - 15/10
Med anledning av öringens lekperiod är allt fiske förbjudet i strömmande vatten 15/9 - 15/10.

BÅT OCH FLYTRING
Flytring är tillåten vid fiske. Båt får däremot inte användas i alla vatten. I broschyren finns det markerat var man får använda båt.