Gamla kyrknäset
Utsikt från gamla kyrknäset
Informationstavla vid Gamla Kyrknäset
Se & göra Kultur & sevärdheter Kyrkor

Gamla Kyrknäset

I granskogen vid Gäutajaures strand hittar man det fina lilla kapellet.

År 1762 uppfördes här den första svenska kyrkobyggnaden i trakten. Dessförinnan fanns ett kapell vid Strimasund, som då tillhörde Norge.
Enligt legenden skulle Tärna kyrka egentligen byggas vid Tärnasjön, samiska Derrnajaure, 20 km norröver. Men eftersom det inte växte lämpligt byggnadsvirke där, byggdes kyrkan i den sista granskogen vid Gäutajaure istället. Sedan flyttades inte den färdigbyggda kyrkan på vinterföret upp till Tärnasjön, som ursprungligen planerats, utan blev kvar på byggnadsplatsen. Namnet Tärna kom på detta vis att knytas till kyrkplatsen vid Gäutajaure.
Ett restaurerat kapell vid Gamla Kyrknäset brann upp 1986 men är nu återuppfört.