Gausjosjöns sameviste
Färger-på-fjället-liten.jpg
Skylt om tvångsförflyttning
Gausjosjöns sameviste
Gausjosjöns sameviste
Se & göra Aktiviteter Fjällvandring dagstur

Gausjosjöns sameviste

Ny bro är uppförd hösten 2020 och det går återigen att vandra till Gausjosjöns sameviste.

En vacker och lättvandrad stig leder till en sommarbosättning med nordsamiska kåtor från 1930 talet. Vistet som ligger vid foten av Artfjället, vid Överumans strand hittar du efter en lätt vandring på ca 2,5 km. Informationstavlor på plats berättar mer om historien. Visa respekt för de privatägda kåtorna.

Kring sjöns stränder har människor bott i 6000 år. I samband med vattenkraftsutbyggnaden på 1960-talet hittades ett flertal förhistoriska boplatser vid sjöstränderna. Kring Överuman har ett 30-tal boplatser undersökts. Direkt efter den andra bron över Gausjosjöns inlopp finns två utgrävda stenåldersboplatser. Speciellt den norra platsen var rik på fynd, avslag från pilspetstillverkning och eldstäder. Nu syns inte så mycket. Tiden har bestämts till 1000-talet f Kr fram till år 0. En annan boplats, 200 m västerut, har daterats till 4000 fKr.

Efter 2 km vandring längs sjön kommer man till Gausjosjöns sameviste. Vid sjöstranden nedanför bodarna finns en stenåldersboplats med fynd från 1000-talet f.Kr. På samma plats hittades också en kritpipa från 1700-talet, med tobak kvar i piphuvudet. Det finns alltså förmodan att tro att denna plats varit bebodd sommartid från stenåldern.

De nuvarande kåtorna och bodarna har uppförts av tvångsinflyttade samer från Norrbotten på 1930-talet. Dessa nordsamiska kåtor är byggda med en annan konstruktion än de ursprungliga sydsamiska. Den nordsamiska kåtan är rymligare upptill och mer rundad än den sydsamiska. Torvstyckena är lagda horisontellt i stället för plant. 500 m österut ligger Sotsbäckens viste med kåta av sydsamisk modell.

Tänk på att visa hänsyn till djur och natur, ta med er allt skräp hem och här kan ni läsa om hur man ska bete sig när man ser renar https://www.hemavantarnaby.com/om-oss/om-visit-hemavan-tarnaby/hallbar-utveckling/

Längd: 5 km t.o.r
Höjdskillnad: 30 m
Svårighetsgrad: Blå (4 km/timmen, stig, mestadels torr terräng)