Se & göra Aktiviteter Jakt

Jakt Småvilt - Tärna Stensele Allmänningsskog

I området finns goda möjligheter till jakt och fiske. Älgjakten är i första hand till för delägarna. Däremot upplåts såväl krokfiske som småviltsjakt till allmänheten.

Här kan ni köpa jaktkort:
Slussforsboa +46 (0)951 501 70
SO-macken +46 (0)951 105 44

Här finns möjlighet att jaga och fiska i större skogsområden med vildmarkskaraktär men även i mer lätttillgänglig och påverkad natur. Vägnätet är väl utbyggt och öppet för alla.

Jakten får påbörjas den 2:a måndagen i september.
Av jaktetiska skäl tillämpas ett system med bag limit.
Bag limit innebär att högst 3 skogshöns får fällas per dygn och jägare.