Kirjesålandet
Kirjesålandets södra del
Se & göra Aktiviteter Fjällvandring

Kirjesålandets urskog

Vandring i sagolika urskogar med träd som är 300 till 600 år gamla.

Kirjesålandet ligger i anslutning till Väretsfjällets sydostliga utlöpare. Områdets viktigaste naturtyp är granskogen, vilken täcker 3/4 av arealen. Granskogen är beståndsbildande upp till 600 meter över havet.
Kirjesålandets fjällnära urskog är en av de tre urskogsområden som striden stod så het om under början av 80-talet. Sedan 1988 ingår Kirjesålandet i Vindelfjällens naturreservat. Kirjesålandet visar upp en så gott som fullständigt orörd barrskog med 600-åriga tallar och 300-åriga granar. Områdets areal är hela 17 000 hektar.

För att nå reservatet är det lättast att ta av strax efter byn Slussfors och köra mot Kirjesålandet och stanna vid fiskeplatsen Rödingen. Där går en stig in mot reservatet genom skogen, över Kirjesån sedan är ni framme. Reservatet kan nås från flera andra håll bland annat från Mattanjaure och Danasjö där skogen är mycket fin.
Även från Gardsjönäs (Perstorp) går det en fiskarstig till bl a Stenträsket. Öster om Stenträsket finns två timrade stugor ”Märsabäckkojan” vid Valoberget samt ”Stor-Aise-kojan”. Dessa är öppna för allmänheten, men hit går det inga stigar utan de ligger i ”stiglöst land”.

NATURSTIG
Naturstigen Sakkats – Kirjesålandet, 4 km lång, är en av länsstyrelsen iordninggjord slinga med information om urskogen. Den utgår från P-plats vid nedre delen av Nedre Boksjön.