Lapplandsleden
Lapplandsleden
Lapplandsleden
Lapplandsleden
Lapplandsleden
Se & göra Aktiviteter Fjällvandring dagstur

Lapplandsleden

I södra Västerbottensfjällen fanns tidigare bara kortare statliga fjälleder. Lapplandsleden kopplar nu samman ett antal äldre ledsträckor med fyra nya sträckor med start i Borgafjäll till Hemavan där Kungsleden tar vid.

I Borgafjäll har landskapet Lappland sin sydliga gräns där Lapplandsleden startar.
I Hemavan tar Kungsleden vid och fortsätter ända till landskapets nordligaste delar. Den nya leden gör det alltså möjligt att vandra eller åka skidor på en sammanhållen led genom hela Lapplandsfjällen, från Borgafjäll i söder till Abisko i norr.

Leden innehåller allt från kalfjäll, fjällbjörkskog, branta stigningar och myrmarker. Omkring 60 procent av leden går uppe på kalfjäll.

Sommarleden för vandring är markerad med orange färg på träd eller stenrösen. Vinterleden för skidåkning är markerad med röda träkryss.

Orange färgmarkering finns direkt på kryssmarkeringens stolpar när sommarled och vinterled följer samma sträckning. Efter leden finns också blå vägvisningsskyltar.

Det finns fyra stugor efter leden, Arevattnet, Åtnikstugan, Tjåkkelestugan och
Slipsikkstugan. Ska du gå en flerdagstur behövs tält eftersom stugorna ligger långt ifrån varandra.

Det finns även tre rastskydd efter leden, Deavna, Durrenskalet och Geartoe.
I rastskydden kan du söka skydd vid dåligt väder eller ta en rast. Övernattning får endast ske i nödsituationer. I rastskydden finns en vedsäck för nödsituationer.

Parkeringsplatser för de som ska vandra Lapplandsleden finns bland annat i Borgafjäll, Soldalen, Klimpfjäll, vid Atostugan och i Hemavan vid naturum Vindelfjällen. Där vinterleden går upp från Nedre Vapstsjön finns en mindre parkeringsyta. Vid Skalvattsbäcken finns en rastplats som sköts av Vilhelmina kommun där det går bra att parkera.

Lapplandsleden är ingen skoterled. Avsikten med Lapplandsleden var att skapa en led för vandring och skidåkning. På flera platser är därför skidleden separerad från skoterleden eller dragen genom skoterförbudsområde. Det finns dock några delsträckor där skidleden följer skoterled.