Lokstallarna
Se & göra Kultur & sevärdheter Besöksmål

Lokstallarna

I samband med inlandsbanans tillkomst byggdes även ett lokstall med vidbyggt vattentorn av tegel, kolgård och andra nyttobygnader.

Storumans lokstall ligger på bangårdens nordvästra sida i höjd med norra bangårdsänden, ca140 meter från denna. Ett 300 meter långt anslutningsspår fram till vändskivan vid stallet finns från bangården vid södra delen av plattformen. Halvvägs till skivan grenas spåret ut till två parallella spår med varsin anslutning till vändskivan. I det östra av dessa finns också en växel till ett kort stickspår. Lokstallet har sex platser och en högre byggnadsdel som troligen inrymt personalutrymmen och en vattenreservoar på östra sidan.