Ryfjället
Ryfjället
Ryfjället
Ryfjället
Ryfjället
Ryfjället
Ryjvejegaejsie/Ryfjället
Se & göra Aktiviteter Fjällvandring dagstur

Ryjvejegaejsie/Ryfjället

En rejäl topptur! Det 1 413 meter höga Ryfjället, på samiska Ryjvejegaejsie, har med sin karaktäristiska profil blivit en symbol för Tärnaby.

Vandringsleden mot toppen startar från väg E12 vid Anders-Jansviken, 19 km från Tärnaby. Fin vandring genom skogen innan man kommer upp på kalfjället. På cirka 1 000 meters höjd försvinner stigen. Då kan du välja att gå upp mot bergskammen norr om toppen och följa den upp, på sydöstra sidan om toppen stupar Ryfjället brant ner mot Stensjön och Vasksjödalen.
Du kan också gå rakt upp mot toppen. Underlaget är stenigt och terrängen brant, men bitvis finns några gröna stråk att följa.

Förr hade samerna en offerplats vid toppen. Vid denna heliga plats har funnits en avgudabild, en s k seite, i form av en stenfågel. Den bortfördes under början av 1800-talet och har sedan inte återfunnits.
På sydvästsluttningen av fjället syns en igenvuxen störtloppsbana med 950 meters fallhöjd.
Slalomklubben Tärna IK Fjällvinden röjde backen på 50-talet, men den ansågs alltför brant och svåråkt varför den snart övergavs.

På Ryfjällets norra branta sluttning finns ett flertal gamla björniden, det s k Björnhotellet. En jägare, Abraham Tellström, lär där ha skjutit 35 björnar.

Läs en artikel om en vandring upp till Ryfjället genom att klicka på länken nedan.

Längd: 8 km t.o.r
Höjdskillnad: 1000 m
Svårighetsgrad: Svart (1-2 km/timmen - brant och stenig terräng)