Stalotomter i Vilasund
Stalotomter
Se & göra Kultur & sevärdheter Forntid & nybyggarkultur

Stalotomter i Vilasund

De så kallade stalotomterna är en typ av fornlämning i fjälltrakterna som ännu inte fått sin slutgiltiga förklaring.

Det var Ernst Manker som på 50-talet hittade på namnet stalotomter för att passa sin teori om att denna typ av fornlämningar härrörde sig från stalofolket i samernas sagoskildringar. Det finns dock idag ingenting som stöder Mankers teori om stalotomterna. Troligtvis är de rester av tillfälliga hyddor som användes vid jakt på vildren. Oftast ligger stalotomterna i grupper om 3-7 tomtningar högt upp i den översta fjällskogen. Varje tomt är avlång eller oval, upp till 6 m lång och 5 m bred. Golvytan är nedgrävd ca 10 cm och omgiven av en låg vall. I mitten av golvet finns oftast en härd. Dateringar av tomterna faller inom tiden från 500 e.kr till 1500-talet. Några meter söder om tomtningarna befinner sig två mindre gropar som påminner om mjölkkällargropar och norr om tomtningarna en större källargrop. I väster, intill bäcken, finns en härd som tros härröra från en tältkåta.