Gammställnäset i Laisholm
Gammställnäset
Se & göra Kultur & sevärdheter Forntid & nybyggarkultur

Gammställnäset

En av de äldsta boplatserna i Tärna.

I slutet av byn Laisholm viker en väg av ner till Gammställnäset. Längst ut på näset har en 120 m lång boplats från stenåldern undersökts. Sammanlagt har ca 150 fynd tillvaratagits. De mest anmärkningsvärda fynden är de keramikskärvor av asbest som passats ihop till ett kärl. Laisankrukan har daterats till ca 1 000 f.Kr. och är därmed en av de äldsta kända asbestkärlen. På boplatsen har en omfattande tillverkning av pilspetsar skett. Mängder av förarbeten till pilspetsar och avslag i kvarts har hittats och kan fortfarande hittas i sanden. Här har också påträffats flera föremål från senare tid. En eldslagningssten och ett djurhuvudformat bronsbeslag är daterat till järnåldern under 700-talet e.Kr.