Gierevaartoe - blomsterfjället
Gieravardo
Gierevaartoe - blomsterfjället
Gierevaartoe - blomsterfjället
Gierevaartoe - blomsterfjället
Gierevaartoe - blomsterfjället
Gierevaartoe - blomsterfjället
Gierevaartoe - blomsterfjället
Se & göra Aktiviteter Fjällvandring sommartoppar

Gierevaartoe - blomsterfjället

Vandringen upp till Gierevaartoe ca 800 möh, går genom frodig högörts-björkskog med manshög torta, stormhatt och gräset hässlebrodd. Det är inte utan anledning det kallas blomsterfjället. Väl uppe på toppen får du en fantastisk utsikt mot Hemavan, Norra Storfjället och de norska gränsfjällen.

Längd: 6 km t.o.r till norra toppen
Höjdskillnad: 300 m till norra toppen, masten ligger på ca 800 m ö h.
Svårighetsgrad: Blå ( 4km/tim, stig, mestadels torr terräng)
Parkering finns vid Blå Vägen i Portbron.

SOMMARTOPPAR, vägbeskrivning till sommartoppen på Gierevaartoe:

Stigen upp till Gierevaartoe ligger ca 5 km sydost om Hemavan. Den utgår från parkeringen bortanför skylten Portbron om du kommer från Hemavanhållet. Skyltar med vandring syns tydligt vid vägen. Följ den rödmarkerade stigen upp på fjället genom den frodiga högörtsskogen. Förutom fina vyer har fjället en väldigt speciell flora med sin kalkrika berggrund. Uppe på kalfjällskanten kanske du stöter på de första fjällsipporna eller Sveriges minsta orkidé Dvärgyxne. Efter den lilla kalfjällsbiten går stigen genom ett mindre skogsparti.

Efter nästa branta parti när du når en platå. Tag vänster vid pilen sommartoppar (sydost) och gå mot Klippväggen istället för att följa stigen. Vid Klippvägen är en fin fikaplats om det är blåsigt. Här växer gott om fjällsippor på den kalkrika klippan och känn efter, kanske får du känna fjällyxnes vaniljdoft eller se Fjällnejlikan. På en plats finns en stig uppför Klippan. Uppe på nästa platå är det ca 4-500 m kvar. Följ de stora stenblocken och håll rakt i sydost. Från toppen får du milsvid utsikt i alla riktningar. In mot Gryttind, Olfjället och nordnorges högsta fjällmassiv Oksskolten i sydväst, Artfjället i väst, norra Storfjället och Laisan i nord och ost samt Södra Storfjället i söder.

MER INFO OM FJÄLLETS BLOMMOR OCH GEOLOGI:

Gierevaartoes berggrund utgörs till stor del av kalksten, vilket medför en spännande flora med bl a flera orkidéer.

Gierevaartoe består av två små toppar, den norra med TV-mast och meteorologisk station som också kallas för Skorvfjället.

Från Portbron leder stigen genom en frodig högörts-björkskog med manshög torta, stormhatt och gräset hässlebrodd. I bottenvegetationen är ormbär, förgätmigej och många ormbunkar vanliga. Hägg och rönn lyser upp med sina vita blomklasar på försommaren. Längst nere vid marken växer orkidén korallrot. Den bleka korallroten är saprofytisk, dvs den saknar klorofyll och lever tillsammans med svampar. Högre upp upphör skogen och stigen går ihop med en bredare väg. Här växer ett litet bestånd av den sällsynta orkidén lappnycklar, en mörk fåblommig släkting till den allmänna Jungfru Marie nycklar.

Gierevaartoe är ett mycket artrikt och omväxlande fjäll dominerat av kalkrika skiffrar, men här och var bryter surare bergarter fram. Videsnår avlöses av fjällsipps- och kråkrishedar. På den låga södra toppen med sina branter, block och skrevor växer bl a purpurbräcka, finbräcka, tuvbräcka, gullbräcka, fjälloch raknörel, fjälltrav, fjällskråp, fjällhavre och mycket annat.

Andra lite ovanliga fjällblommor är klippveronika och skrednarv. Klippveronikans djupt blå stora blomma med röd iris är en av fjällets allra vackraste blommor. I närheten växer både fjällgentiana och lappgentiana.

Fjällgentianan slår ut sina djupblå blommor endast när temperaturen överstiger +10 C. När ett moln drar förbi solen kan blomman snabbt slå ihop och bli osynlig. I en kall nordvästbrant brukar man kunna hitta blommande fjällgröna sent på sommaren.

Guidade turer arrangeras av Fjällbotaniska trädgården under vissa sommarveckor.