Vandring mot Gryttind
Gryttind
På väg mot toppen
Gryttind
Grönska på leden
Utsikt mot Krutfjellvattnet
Hängbron över Grytåga
På toppen av Gryttind
Lilla bron över Hjeltfjellbäcken
Se & göra Aktiviteter Fjällvandring dagstur

Gryttind

Ett säreget fjäll med en fantastisk utsikt i vårt grannland Norge.

Stigen är markerad från parkeringsplatsen vid infarten mot fiskodlingen. Följ stigen ned mot Krutvasselva. Här finns en hängbro över älven sommartid. När man kommit över bron finns tydliga skyltar som pekar mot Hjeltfjellvatn och mot Gryttind. Gryttind til vänster och Hjeltfjellvatn rakt fram. Gryttindturen följer älven nedströms nån kilometer innan den vänder uppåt. Innan stigningen påbörjas passerar stigen över en stor bäck, Hjeltfjellbäcken, den bäcken måste vadas över (tidigare har det funnits en spång). Vandringen stiger därefter uppåt och blir sista biten upp mot toppen allt brantare. Själva toppen på Gryttind är 892 möh med en fantastisk utsikt åt alla väderstreck. Vandringen upp till Grytindstoppen är 3 kilometer enkel väg och 299 höghöjdsmeter.

HJELTFJELLVATNET
För de som önskar en längre tur i fjellet er det skyltat och markerat stig vid foten av Gryttind, nordöst mot Hjeltfjellvatnet. En fin tur på ca. 2,5 km i lätt fjäll terräng. Följ därefter markerad stig som slingrar sig ner i terrängen i följe med den vackra Hjeltfjellbäcken tillbaka till parkeringen.