Flugfiske
Joeström fvo
Se & göra Aktiviteter Föreningar

Joeström fvo

Lättillgängligt fiske, ta isborren på axeln och gå ut på sjön och fånga de stora rödingarna eller öringarna.

Området:
Joeström fvo sträcker sig cirka 15 km längs Krutfjellsvägen mot Hattfjelldal, och omfattar Nedre Jovattnet, Jovattsån och Västra Rödingträsk. Gränsen i väster mot Joesjö fvo går vid Skälvattsbäcken. Gränsen i öster mot Tärna fvo går vid Jovattsåns utlopp i Västansjö.

Jovattsån är lång och bitvis djup, invid kanterna är det bitvis mycket sankmark och myrar. Åns djup gör det möjligt för stor fisk att vandra längs den. Nedre Jovattnet är en stor sjö och i fiskevårdsområdet finns det stigar och fiskeplatser.

Sommarfiske:
Jovattsån erbjuder strömfiske, med möjlighet till fångst av stor fisk.

Vinterfiske:
Vinterfisket är en höjdpunkt. Flertalet vinterfiskare väljer skoter som transportmedel, men området är så lättillgängligt att du kan ta borren på axeln och knalla ner till t.ex. Västra Rödingträsk eller Nedre Jovattnet där pimpelfiske är populärt. Fisk finns överallt.

Fisksort:
Öring, röding.

Inplantering:
Röding planteras in

Fiskekort kan köpas på ifiske.se samt på plats i vissa gårdar efter vägen i Joeström, se skyltar. Fiskekort går även att köpa på Berglunds Järnia i Hemavan.
Inget fiskeförbud inom detta område under hela året.