Vallentjakke/ Marinstugan
Vy från Mortsen
Vy från Mortsen
Vy från Mortsen
Noulpen-ovanför-Laisaliden-i-november-liten.jpg
Marinstugan på vårvintern
Vallentjakke/ Marinstugan
Se & göra Aktiviteter Fjällvandring dagstur

Vallentjakke/ Marinstugan

Vandring på hög höjd över Mortsfjällets toppkammar.

Sommarleden till Syterstugan via Vallentjakke/ Marinstugans vindskydd startar vid Laisalidens nedre parkering. Leden går först brant uppför Nuolpen till Nuolptjärn. Den alpina miljön förstärks ytterligare när leden fortsätter upp längs Mortsfjällens toppkammar. Som högst är man 1.413 möh. Vid Lilla Murtsertoppen ansluter led från Hemavan till Syterstugan. Till vindskyddet, som ej är avsett för övernattning annat än i nödfall, är det ca 8 km. Ca 5 km efter vindskyddet går denna led samman med leden Solberg–Syterstugan. Efter ytterligare 7 km är man framme vid Syterstugan. Sträckan Laisaliden – Syterstugan är totalt 20 km.