Konglomerat i Vojtjajaure
Konglomerat i Vojtjajaure
Vojtjakonglomerat
Se & göra Kultur & sevärdheter Geologi & flora

Vojtjakonglomerat

Här har man möjlighet att titta på bergarten konglomerat alldeles intill vägen.

Ca 1,5 km före, väster om, korsningen med vägen till Björkås syns den unika bergarten Vojtjakonglomerat direkt vid vägkanten. Ett konglomerat är geologiskt sett en bergart som består av synliga sammankittade olika stenar. Bergarten har bildats från stranden av det gamla havet, som för 500 miljoner år sedan veckades in i fjällkedjan.